blog eye-opening

Workshop PriceCast Fuel van a2i en BigBrother

Vandaag, woensdag 24 februari 2016 ontvangen we in de multifunctionele ruimte van BigBrother de eerste onafhankelijke dealer netwerken en tankstation eigenaren die aan de slag gaan met PriceCast Fuel van a2i en BigBrother. Er vindt een workshop plaats met de partijen die een letter of intent hebben getekend, en dus de intentie hebben uitgesproken om een duurzame samenwerking aan te gaan.

PriceCast Fuel is een software systeem welke artificial intelligence en Big Data gebruikt om de optimale brandstofprijs te berekenen per type en per tankstation. De automatische en meer efficiënte manier van prijs bepaling resulteert in een hogere marge op brandstof en minder personeelskosten.

Het software programma, PriceCast Fuel, is de laatste vijf jaar verder ontwikkeld door een team van ervaringsdeskundigen in Artificial Intelligence. Het is baanbrekend en kent sinds twee jaar haar introductie bij grote oliemaatschappijen wereldwijd. De vergevorderde technologie van PriceCast Fuel biedt hen nieuwe mogelijkheden. Door de samenwerking tussen a2i en BigBrother kunnen nu ook kleinere onafhankelijke tankstation eigenaren toegang krijgen tot een Big Data systeem.

Wilt u alsnog instappen met deze nieuwe innovatie? En daarmee inspelen op het meest kritische onderdeel van een tankstation, namelijk de prijsbepaling. Neem dan contact op met Lennart Bakker (lb@bigbrother.nl) of Dennis Klarenbeek (dk@bigbrother.nl).

woensdag 24 februari 2016