blog eye-opening

CAO laat pilot met sluitingsbegeleiding op afstand toe

Recent is er een principe akkoord ondertekend voor de CAO voor Tankstation & Wasbedrijven 2013-2015 (hierna de CAO). In het principe akkoord zijn diverse aanvullende en gewijzigde afspraken gemaakt. Belangrijk hierin is dat er door de betrokken partijen sterk rekening is gehouden met de marktomstandigheden die invloed hebben op de exploitatie van tankstations vandaag de dag. De marges staan onder druk, accijnzen worden verhoogd en de volumes nemen af. In het licht van deze marktomstandigheden wordt er dan ook gekeken of er op bepaalde vlakken ‘slimmer’ gewerkt kan worden.

Openen en sluiten van op afstand
Een van de onderdelen waarin de CAO gewijzigd is, is de bepaling in artikel 25 dat bij het sluiten van een tankstation na 21:00u er altijd twee medewerkers aanwezig moeten zijn. De CAO geeft ruimte om in overleg pilots op te zetten waarbij een meldkamer door middel van cameratoezicht van op afstand het sluiten begeleidt. Op die manier kan een medewerker veilig het station sluiten en is er extern toezicht op het welzijn van de medewerker.

Kansen
Niet alleen leiden dergelijke ontwikkelingen en innovaties tot kostenbesparingen, juist het feit dat de controle en het toezicht extern plaatsvindt, zorgt er voor dat bij een calamiteit de autoriteiten snel gewaarschuwd kunnen worden. Er is immers geen actie of handeling vereist van de medewerker op locatie, hierdoor wordt er geen agressie gewekt jegens de eventuele belager.

Innovations met impact
BigBrother past openings- en sluitingsbegeleiding via haar systemen reeds met succes toe bij diverse marktpartijen (zie ook de blog “Slim beveiligen op afstand reduceert personeelskosten”). Wij zijn er van overtuigd dat deze werkwijze ook binnen de tankstation branche met succes toegepast kan worden. Waarbij een goede implementatie en afstemming met alle betrokken partijen er voor zal zorgen dat het beveiligingsniveau gehandhaafd, zo niet verhoogd kan worden.

woensdag 2 juli 2014