blog eye-opening

Inzet van dynamische prijsstelling in de brandstofmarkt in opmars

In de eerste editie van het NOVE magazine van 2016 heeft BigBrother een artikel gepubliceerd over dynamische prijsstelling.

Dynamische prijsstelling is een prijsstrategie waarin de prijs van brandstof flexibel is, en meerdere keren per dag kan veranderen. Op basis van algoritmen die rekening houden met concurrerende prijzen, vraag en aanbod, en andere externe factoren in de markt wordt een optimale prijs bepaald. Dynamische prijsstelling is een gangbare praktijk in verschillende sectoren zoals de reissector, de entertainmentindustrie, en begint met een opmars in de brandstofmarkt. Dynamische prijsstelling als strategie voor de verkoop van brandstof is niet nieuw, maar werd tot voorkort vooral gebruikt door grote oliemaatschappijen. Met de samenwerking tussen BigBrother en a2i is het gemakkelijker geworden voor kleinere ondernemers om hier ook gebruik van te maken.

undefined

In de reiswereld zijn consumenten gewend geraakt aan wisselende prijzen. Je kijkt inmiddels niet meer raar op als de persoon naast je in het vliegtuig een andere prijs betaald heeft voor een ticket dan jij. Vliegtuigmaatschappijen berekenen hun prijzen op basis van de verwachtte bezetting. In de tankstation branche gebeurd dit op basis van de doelstelling die een tankstation heeft. Dit kan zijn hoge volume verkoop, lagere volumes maar met een hogere marge, of een prijs afgestemd op de directe concurrenten waarbij de winst wordt behaald op de verkoop van producten uit de shop. Vernieuwend is wel dat algoritmes objectief en transparant zijn, waarbij lokale en locatieafhankelijke data gebruikt wordt in de data-analyse. De analyse is daardoor altijd relevant voor de stationslocatie. De grote voordelen aan deze vorm van prijsstelling zijn:

Hogere omzet

In een vrijemarkteconomie waar we in leven wordt de prijs van een product of dienst bepaald door vraag en aanbod. Het verlagen van de brandstofprijs trekt consumenten over de streep om brandstof te komen tanken bij een bepaald tankstation die ze anders voorbij zouden rijden. Dit trekt meer klandizie aan en zorgt dus voor een toename van het brandstofvolume wat afgenomen wordt. Om nog maar niet te spreken over wat dit bijdraagt aan de omzet in de eventueel aanwezige shop.

Hogere marge

De brandstofmarkt kenmerkt zich door een hoog brandstofvolume en een hoge frequentie van afname door de consument. Vanwege de grote volumes en hoge frequenties van het verbruik van brandstof, zijn de marges op verkoop laag wat leidt tot kleine prijsverschillen. Er kunnen enorme winsten worden behaald door grote volumes te verkopen. Kleine prijswijzigingen zijn van significante invloed op de margeontwikkeling en dus op de winstgevendheid. De gehanteerde prijsstrategie is dus van wezenlijk belang voor de winstgevendheid.

Big Data

Door Big Data in te zetten in combinatie met een dynamische prijsstrategie wordt de volgende stap gezet richting een responsieve prijsstelling. Enorme hoeveelheden data kan op een slimme manier ingezet worden waardoor patronen gevonden worden die waardevol kunnen zijn voor de prijsstelling. Door de inzet van ‘artificial intelligence’ in zowel de historische als de live data kunnen patronen herkend worden die van wezenlijk belang zijn om op te acteren. De brandstofprijs kan dan (automatisch) tot stand komen door algoritmes in te zetten die rekening houden met allerlei externe factoren zoals het weer, het tijdstip op de dag, vraag en aanbod enzovoort.

Ook geschikt voor de kleine ondernemer!

De inzet van dynamische prijsstelling wordt steeds laagdrempeliger waardoor het ook voor de kleine ondernemer inzetbaar is. Ondernemers hoeven de peperdure software niet zelf te schrijven, maar kunnen gebruik maken van software die in de cloud draait, en waar veel meer bedrijven op draaien. De meerwaarde zit voor deze ondernemers in het uit handen nemen van tijdrovende zaken als het aanpassen van de prijs voor brandstof. Zo kan de tankstation-ondernemer zich focussen op het optimaal bedienen van zijn klanten zonder zich druk te hoeven maken over een concurrerende prijsstelling.

donderdag 12 mei 2016