Voor iedere uitdaging in beveiliging en controle een oplossing

BigBrother geeft ondernemers in de retail- en petrolmarkt grip op hun dagelijkse processen door risicogevoelige producten en activiteiten te beveiligen en ingezette innovaties te gebruiken voor een betere klantervaring en een hoger rendement. Onze oplossingen waken immers niet alleen over uw business, ze bieden u ook een bredere kijk.

Oplossingen met impact

'Wij zorgen voor een positief effect op uw business’

Wij verkopen geen camera’s, wij verkopen inzicht. Inzicht in wat er gebeurt in een winkel of een tankstation. Daarom moet onze organisatie anders functioneren, met specifieke operationele processen. Alle facetten van onze bedrijfsvoering (technologie, organisatie & operatie en diensten) zijn volledig afgestemd op het leveren van inzicht met een impact op uw business.

  • Camerabeveiliging
  • Inbraakbeveiliging
  • Toegangscontrole
  • Brandbeveiliging
  • Gasdetectie
  • Artikelbeveiliging

Beveiligingssystemen werkend maken én houden

BigBrother legt zich helemaal toe op het nuttig maken en houden van beveiligingsoplossingen. In dat constante proces streven we altijd naar (kosten)efficiëntie door bestaande systemen te gebruiken en te koppelen, de klant te ontzorgen en transparant te zijn over onze eigen processen. Met onze processen kunnen we een meerwaarde bieden voor zowel één winkel of tankstation, als voor de monitoring van enkele honderden stations van hetzelfde netwerk.

Het projectieplan
Bij een nieuw project analyseren en inventariseren we wat reeds aanwezig is, of alles werkt en hoe systemen zouden moeten (samen)werken. Vanuit dit nulpunt stellen we samen een projectieplan op, waarin kosten, investeringen, tijd, benodigde materialen, risico’s en koppelingen met de aanwezige systemen worden gedetailleerd. Daardoor ziet u duidelijk waar u op dat moment in het proces staat en wat de vervolgstappen zijn. Het projectieplan dient als leidraad om stap voor stap tot het einddoel te komen, bijvoorbeeld een hoger beveiligingsniveau behalen, oude hardware vervangen door nieuwe technologieën of inzicht verkrijgen in het klantgedrag op uw vestiging.

Implementatie
Afhankelijk van de complexiteit van het project verloopt de implementatie van het projectieplan in fases of in één keer. Wij werken vanuit een langetermijnvisie waarbij niet de transactie maar de klant centraal staat. Alle partijen zijn dan ook op de hoogte van het verloop en de inhoud van de projectfases. Uiteindelijk sluiten we het project af met het opleverdocument. Daarin staat gespecificeerd wat er is gedaan en geïmplementeerd om het einddoel te behalen.

Garantie
Om te garanderen dat onze oplossingen goed en doeltreffend blijven doen wat u ervan verwacht, bieden we ook onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan. Hiermee wordt de economische levensduur van uw beveiligingssysteem verlengd en behoudt u volledig inzicht dankzij up-to-date tekeningen van uw totale systeem.

 

Domeinen

Camerabeveiliging

BigBrother biedt “eye-opening” camerabeveiliging, specifiek ontwikkeld voor de petrol- en retailmarkt. Door de intelligentie die aan de beelden wordt toegevoegd, geven onze oplossingen concreet inzicht in veiligheid, derving en operational excellence van uw onderneming. Onze systemen onderscheiden zich door de toegevoegde waarde die de output van uw systeem u oplevert. U hoeft niet op zoek te gaan naar beelden, maar krijgt een rechtstreeks overzicht van beelden die voor u risicovol of belangrijk zijn. Zowel op het vlak van hardware als van software is onze camerabeveiliging modulair en dus flexibel inzetbaar. Dankzij de geïntegreerde hybride functionaliteit ondersteunen onze systemen zowel analoge als IP-cameratechnologie. »

Inbraakbeveiliging

BigBrother projecteert, levert, installeert en onderhoudt inbraaksystemen en –componenten die voldoen aan de actuele regelgeving en alle nodige keurmerken en certificaten hebben behaald. Wij helpen mee bij het in kaart brengen van de huidige situatie, de opvolging en de implementatie om het gewenste beveiligingsniveau te bereiken. Bij ons kunt u terecht voor de beveiliging van zowel een tankstation als een netwerk met meerdere vestigingen waar een zelfde beveiligingsniveau gewenst is. Aanvullende beveiligingsmaatregelen, zoals een mistgenerator, gasdetectiesysteem of DNA-spray, worden vakkundig geïntegreerd in de beveiligingsoplossing. Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring in de aansluiting en het onderhoud van aanvullende systemen van diverse fabrikanten. BigBrother werkt in nauw contact met verschillende meldkamers in binnen- en buitenland. Wij zijn dan ook in staat om uw inbraakcentrale aan te sluiten op de meldkamer van uw keuze. Uiteraard kunnen wij u adviseren bij de keuze van een meldkamer en u helpen bij de aanvraag van een aansluiting. Dankzij de universele remote ontsluiting van PumpWatch via het BigBrother Portal hebben meldkamers eenvoudig toegang tot uw camerabeelden voor alarmverificatie, sluitingsbegeleiding of beeldoverdracht naar de politiediensten. Dankzij de inbraakinterface met PumpWatch controleert u snel en gemakkelijk via het camerabeeld of de gebouwen correct zijn afgesloten en geopend. Bovendien kunt u dankzij de camerabeelden ook alarmen verifiëren.

Toegangscontrole

BigBrother biedt intelligente en geautomatiseerde oplossingen voor het toegangsbeheer op kleine en grote schaal. Voor een beperkt sleutelplan hebben wij TimeWatch ontwikkeld, een softwaretoepassing die geïntegreerd wordt in PumpWatch en StoreWatch.   Voor grotere, complexe installaties maken wij gebruik van modulaire, gespecialiseerde controlesystemen die verder gaan dan enkel toegangsverlening. Werktijdregistratie is bijvoorbeeld een toepassing die toegevoegd kan worden aan het toegangscontrolesysteem.   Door middel van een centrale aansturing van het controlesysteem is het mogelijk om vanuit één locatie de toegang op meerdere locaties te beheren. Toegangspassen kunnen zowel op afstand als lokaal worden geprogrammeerd. Hierdoor geniet u de flexibiliteit om te kiezen voor de werkwijze die binnen uw organisatie past.   Welke oplossing u ook kiest, het is altijd mogelijk om het toegangscontrolesysteem te koppelen aan uw camerabeveiliging. Zo kunt u dankzij de opgenomen beelden nog beter controleren wie waar en wanneer is geweest. »

Brandbeveiliging

BigBrother beveiligt uw onderneming tegen brand. Samen bepalen we een technisch haalbare oplossing die voldoet aan alle eisen, reglementen en wetten. Wij werken uitsluitend met leveranciers die gecertificeerde A-merk producten aanbieden. We hebben ook de gepaste kennis in huis om zowel conventionele als (uitgebreidere) adresseerbare brandcentrales toe te passen.

Gasdetectie

BigBrother past gasdetectiesystemen toe om het risico van gasophopingen in kelderruimtes en stookruimtes op uw tankstation te minimaliseren. Wij installeren en integreren de gasdetectoren op het bestaande inbraaksysteem. Zodra een gasdetector een concentratie van gas detecteert, wordt dit doorgegeven aan de meldkamer. Wij hebben ervaring in het vastleggen en borgen van de opvolgingsprotocollen in samenwerking met de meldkamer of oliemaatschappij. Daarnaast voeren wij periodiek onderhoud uit voor een blijvende werking van het systeem en de handhaving van de veiligheid op het tankstation.

Artikelbeveiliging

BigBrother is de BENELUX-agent van de Zwitserse fabrikant Pataco, innovatieleider in beveiliging van uw winkelproducten. De manier waarop producten worden gepresenteerd en beveiligd, bepaalt in grote mate de klantbeleving in de shop. Met de beveiligingsoplossingen van Pataco minimaliseert u het risico van diefstal bij een open presentatie van de producten. Doordat BigBrother uw camerabeelden kan koppelen aan het artikelbeveiligingssysteem, kunt u uw impact op winkeldiefstal nog vergroten. Zo kunt u het aantal diefstallen terugdringen door een verhoging van de pakkans en een beter inzicht op het opvolgingsproces na activering van het artikelbeveiligingssysteem. »