Remote tanken kan ook veilig, bewijst Ierland

Innovaties lopen voor op bestaande wet- en regelgeving bij de vrijgave van LPG

Voor de verkoop van LPG en LNG zijn speciale voorschriften van kracht die vastgelegd zijn in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Zo mag er in Nederland geen LPG verkocht worden bij onbemande locaties zonder toezicht. Met de komst van innovatieve diensten pleit BigBrother voor een open discussie over toekomstbestendigheid van de bestaande voorschriften.

Door de veranderende markt worden veel stations omgebouwd van bemand naar onbemand. Op deze bestaande stations zijn vaak nog LPG-tanks, -pompen en -vergunningen aanwezig. Om deze brandstof te mogen verkopen, dient er onder andere visuele controle te zijn bij de start van de vertanking. Dit betekent bij een omschakeling naar een onbemande uitbating vaak het einde van de LPG-verkoop.

Toezicht op afstand en de mogelijkheid om remote acties uit te voeren – met name het eventueel afsluiten van de pomp(en) of van het station bij calamiteiten – biedt hiervoor de oplossing.

BigBrother heeft deze functionaliteit, met visuele controle, pompvrijgave en fysieke controle, ontwikkeld voor een gelijkaardige situatie in Ierland. De operator heeft daarbij alle functionaliteiten op afstand beschikbaar op één enkel interactief scherm.

Directe aanleiding voor business partner BigBrother om dit product, Watch-it geheten, te ontwikkelen was het in Ierland geldende verbod om onbemand Euro 95 te verkopen, zonder toezicht. Hierdoor bleef de opmars van onbemand tanken in dit land achter. Dankzij de nieuwe tool zijn de Ierse retailnetwerken nu toch in staat om onbemande locaties te openen. Zo’n nieuwe toepassing maakt vandaag dingen mogelijk die we ons gisteren nog niet voor mogelijk hielden.

Wet- en regelgeving

Hoe kan de wet- en regelgeving mee-evolueren met deze steeds snellere verandering? Dit vraagstuk zien we ook hier in Nederland.

Zo heeft de Raad van State in 2003 een uitspraak gedaan waarin aangegeven werd dat voorschrift 3.1 van het Besluit LPG tankstations bepaalt, dat er een met toezicht belaste, persoon met een leeftijd van ten minste 18 jaar, in de inrichting aanwezig moet zijn (Hilversum uitspraak 200302451/2).

Een aantal jaar later (2010) heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak waarin de LPG-pomp vrijgegeven werd door het nabijgelegen garagebedrijf. In deze uitspraak wordt benadrukt dat er kan worden aangenomen dat met de toepassing van een camerasysteem zal worden voldaan aan de eisen die betrekking hebben tot het toezicht bij onbemande aflevering van LPG (Ede uitspraak 201003929/1/M1).

Vanaf 1 januari 2016 staan de regels voor het afleveren van LPG aan het wegverkeer in paragraaf 5.3.1 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 5.7.1 van de Activiteitenregeling. In dit activiteitenbesluit is opgenomen dat er gedurende de openingstijden van een LPG-tankstation een toezichthoudend persoon binnen de inrichting aanwezig dient te zijn.

Als we kijken naar de middelen en acties die deze toezichthoudend persoon tot zijn beschikking moet hebben, dan is het aannemelijk om dit door middel van een slimme remote oplossing te kunnen inrichten. Een toezichthoudend persoon moet namelijk de beschikking hebben over communicatiemiddelen; hij of zij moet op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften; hij of zij moet in geval van een incident de noodzakelijke handelingen kunnen verrichten en dient in staat te zijn om instructies uit te voeren.

Daarnaast dient de toezichthoudend persoon vanaf de noodstop zicht te hebben op de vertanking die plaatsvindt, en moet er een mondelinge instructie plaats kunnen vinden. Dit alles is al mogelijk door de inzet van remote oplossingen en technologie.

De toekomst
Innovatieve diensten brengen verandering teweeg in de brandstofmarkt. Een systeem waarmee de pomp na controle en toestemming op afstand kan worden vrijgegeven heeft zich al bewezen in Ierland. Het systeem kan in geval van calamiteit de bewuste pomp of zelfs het gehele station stil leggen. Communicatie met de betreffende klant is mogelijk via een intercom of luidsprekerinstallatie bij de pomp.

Samen met beroepsorganisaties als NOVE, pleiten wij ervoor dat deze ontwikkelingen in Nederland worden geïntegreerd in bestaande wet- en regelgeving, om zodoende een veilige dienstverlening te garanderen op een onbemand tankstation. Maar ook de klantervaring aan de pomp wordt dankzij deze initiatieven ‘verdiept’. Tele-begeleiding bij het tanken biedt een kans voor de tankstationbranche om naast LPG nieuwe brandstoffen waar de consument minder of geen ervaring mee heeft, succesvol te verdelen. Het integreren van innovaties in bestaande regelgeving en het toepassen van deze slimme oplossingen verhogen daarom niet alleen de flexibiliteit van de exploitatie maar zeker ook de klantervaring op het tankstation.

Als eerst gepubliceerd in Novevisie 2016 nummer 3

Lees ook

Security by design

Design is een hoge prioriteit geworden voor succesvolle bedrijven. Ik heb het niet over hoe iets eruit ziet, maar meer over hoe we interacties kunnen opzetten. Of dat nu een stukje software is of een systeem. Kijken naar sterk presterende bedrijven kan getuige zijn van een sterke design-leadstrategie. Denk aan Apple, Nike, Coca-Cola etc. Voor BigBrother heeft design echter twee kanten; essentieel is de interactie met onze systemen, maar cruciaal is de beveiliging die in dat ontwerp is verweven.

Lees blog

Hoe houd je grip op je multifuel of duurzame brandstof locatie?

De afgelopen jaren zijn het aantal verschillende brandstoffen op een tankstation enorm gestegen. Deze mix in het aanbod biedt de ondernemers veel kansen om verschillende klanten te voorzien, maar ook om bestaande klanten die de switch maken te behouden. Het inspelen op de verschillende type klanten met verschillende brandstoffen is cruciaal om de slag om de consument te winnen van de concurrentie.

Lees blog